aktualności

10.07.2012

 

Zapytamie ofertowe nr 2 z dnia 10.07.2012

Zamawiający: I & D STUDIO 2 ANNA KĘPIŃSKA-FRĄCKOWIAK jako partner projektu współfinansowanego z EFS POKL składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji eksperta ds. aktywizacji zawodowej w projekcie innowacyjnym.

 

 

Cześć pierwsza zapytania ofertowego obejmuje następujące prace:

Przygotowanie analizy ogólnodostępnych danych statystycznych dotyczących aktywizacji zawodowej młodzieży w wieku 15 -18 lat z terenu województwa łódzkiego w kontekście zmian zachodzących na współczesnym rynku pracy – odbiór zlecenia nastąpi w postaci raportu.

W szczególności:

·         Zebranie danych do analizy, ewentualnie wykonanie analiz własnych

·         Przeanalizowanie dostępnych danych statystycznych dotyczących zatrudnienia młodzieży na regionalnym rynku pracy w województwie łódzkim

·         Przeanalizowanie dostępnych badań i raportów dotyczące zatrudnienia młodzieży na regionalnym rynku pracy w województwie łódzkim

·         Przeanalizowanie dostępnych dane dotyczących zawodów deficytowych i nadwyżkowych na regionalnym rynku pracy w województwie łódzkim

Całość prac do wykonania nie może przekroczyć – 200 godzin

 

 

Cześć druga zapytania ofertowego obejmuje następujące prace:

Przygotowanie pogłębionej analizy zagrożenia wykluczeniem społecznym młodzieży w wieku 15 -18 lat z terenu województwa łódzkiego w kontekście poznawczo-behawioralnym – odbiór zlecenia nastąpi w postaci raportu.

W szczególności:

·         Zebranie danych do analizy, ewentualnie wykonanie analiz własnych

·         Opracowanie kwestionariuszy zbierania danych

·         Przeanalizowanie dostępnych badań i raportów

·         Przygotowanie raportu „Pogłębionej analizy zagrożenia wykluczeniem społecznym w kontekście poznawczo behawioralnym”.

Całość prac do wykonania nie może przekroczyć – 200 godzin

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego osobiści lub za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską.

 

I & D STUDIO 2

Ul. Świerszcza 23 Skórzewo

60-185 Poznań

 

szczegóły oferty do pobrania

 

więcej »
01.07.2012

 

W dniu 1 lipca startuje projekt innowacyjny PI MODEL WCZESNEJ INTERWENCJI SOCJALNEJ W GRUPIE 15+, w którym I & D STUDIO 2 pełni role partnera merytorycznego.

Tematyką projektu jest poszukiwanie metod wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży powyżej 15 roku życia.

W wyniku projektu powstanie system diagnozowania ryzyk związnych z  wykluczeniem społecznym oraz model identyfikowania kompetencji społecznych i zainteresowań zawodowych, a także innowacyjne scenariusze warsztatów i konsultacji.

Projekt „Model wczesnej interwencji socjalnej w grupie 15+” jest projektem innowacyjnym, którego celem jest poprawa efektywności aktywizacji społeczno-zawodowej w grupie młodzieży w wieku 15 – 18 lat zamieszkałej na terenie województwa łódzkiego – zagrożonej wykluczeniem społecznym.

W projekcie zakłada się wypracowanie narzędzi, które mają pomóc w pracy doradcom zawodowym, psychologom, pedagogom, socjoterapeutom, nauczycielom, którzy pracują z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym.

więcej »
22.06.2012

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 22.06.2012
Zamawiający: I & D STUDIO 2 ANNA KĘPIŃSKA-FRĄCKOWIAK jako partner projektu współfinansowanego z EFS POKL składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji psychologa w projekcie innowacyjnym.
Do obowiązków psychologa w ramach umowy będzie należało:

· Opracowania behawioralnych testów sytuacyjnych służących diagnozowaniu grupy młodzieży w wieku 15 – 18 lat – 100H
· Opracowania założeń produktu finalnego i strategii wdrażania narzędzi diagnostycznych, nowatorskich metod i produktów wypracowanych w ramach projektu – 240H
· Wykonania pogłębionych badań w grupie młodzieży w wieku 15 – 18 lat w formie pilotażu (15K i 15M). – 60H
termin składania ofert upływa 9.07.2012 r. o godz. 16:30.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego osobiści lub za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską.

 
I & D STUDIO 2
Ul. Świerszcza 23 Skórzewo
60-185 Poznań
 
 
 
 
 

 

 

 

więcej »
Sonda
Czy wykonujesz obowiązki zawodowe w domu?
tak
czasem tak
raczej nie
zdecydowanie nie
 
 
 
Głosów: 102